เรียนคณิตศาสตร์ด้วยตัวเอง

http://www.mathmyself.com/G/23/ร้อยละ-หรือ-เปอร์เซ็นต์-(percentage,percent).htmร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนของร้อย ตัวอย่าง หนึ่งเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1/100 1% = 1/100 = 0.01 ตัวอย่าง สิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10/100 10% = 10/100 = 0.1 ตัวอย่าง ห้าสิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 50/100 50% = 50/100 =...
http://www.mathmyself.com/G/22/สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์.htmบทนี้เรามาดูสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กันครับ สัญลักษณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ n จำนวนบวก -n จำนวนลบ + เครื่องหมายบวก - เครื่องหมายลบ × หรือ * เครื่องหมายคูณ ÷ เครื่องหมายหาร ± จำนวนบวกหรือจำนวนลบ ∓ จำนวนลบหรือจำนวนบวก n² จำนวนยกกำลังสอง n³...
http://www.mathmyself.com/G/13/จํานวนพาลินโดรม(Palindrome-Numbers).htmพาลินโดรม(palindrome) คาหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไป หน้า หรือจากขวาไปซ้าย แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก กนก ยาย นาน บวบ DAD MOM EYE เรียกว่าพาลินโดรม คาว่าพาลินโดรมเป็นภาษากรีก แปลว่าวิ่งกลับไปที่เดิมอีก (runningb...
http://www.mathmyself.com/G/12/ข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach-conjecture).htmการสันนิษฐานคืออะไร ถ้าถามนักคณิตศาสตร์ว่าข้อสันนิษฐานคืออะไร นักคณิตศาสตร์อาจจะตอบได้ว่า ข้อสันนิษฐาน คือข้อความที่คาดเดาที่ดูเหมือนว่ามีความสมเหตุสมผล แต่ความถูกต้องนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ข้อความที่สันนิษฐานนั้นยังไม่มีเหต...
http://www.mathmyself.com/G/11/ขั้นตอนการทำโจทย์-ผู้ร้ายจับโจร.htmในบทความนี้ผมจะกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการทำโจทย์คณิตศาสตร์กันครับ ซึ่งโจทย์คณิตศาสตร์นี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า ผู้ร้ายจับโจร โจทย์มีอยู่ว่า มีโจรคนหนึ่งไปปล้นบ้านเศรษฐี แล้วก็ได้เงินมา 3,540,000 บาท จากนั้นเศรษฐีจึงออกประกาศตามล่าหาโจรโดยประก...
http://www.mathmyself.com/G/10/เทคนิคคิดเลขเร็ว-การบวกด้วยเลข-9.htmในบทนี้เรามาดูวิธีคิดเลขเร็ว โดยการบวกเลขด้วยเลข 9 กันครับ ซึ่งวิธีการนี้ก็มีประโยชน์พอสมควร เพราะการบวกเลขเราได้เจอกันบ่อย ๆ ตัวอย่างการบวกเลขโดยเลข 9 2 + 9 = 11 3 + 9 = 12 4 + 9 = 13 5 + 9 = 14 ... 9 + 9 = 18 11 + 9 = 10 12 + 9 = 21 13...
http://www.mathmyself.com/G/8/ดาวน์โหลด-mp3-เสียงท่องแม่สูตรคูณจาก-google.htmสำหรับเด็ก ๆ การท่องแม่สูตรคูณนั้น ถือว่าเป็นการท่องจำอีกแบบหนึ่งที่นิยมกัน เพราะการท่องจำแม่สูตรคูณนั้น ทำให้เด็กสามารถคิดเลขได้ดี สามารถคิดเลขได้เร็ว ดังนั้นเราจึงได้จัดทำเพื่อให้สามารถ ดาวน์โหลด mp3 เสียงท่องแม่สูตรคูณ ไว้ฝึกหัดสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งเส...
http://www.mathmyself.com/G/2/แบบฝึกหัดนับจำนวนตามรูปภาพ.htmแบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาล ที่เอาไว้สำหรับนับจำนวนรูปภาพ แล้วเขียนออกมาเป็นตัวเลข แบบฝึกหัดนี้ เป็นแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก ที่จะช่วยสำหรับการฝึกเขียนตัวเลขต่าง ๆ และฝึกการนับไปในตัว เพราะแบบฝึกหัดออกแบบมาเพื่อฝึกการนับสิ่งของต่าง ๆ แล้วเขียนออกมาเป็นตั...
http://www.mathmyself.com/G/1/แบบฝึกหัดช่วยเขียน-1-10-และ-1-100.htmแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก เอาไว้สำหรับให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข ตั้งแต่ 1-10 และ 1-100 แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัด ที่มีการฝึกให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข ซึ่งจะเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-10 และตัวเลข 1-100 เพื่อให้เด็กเกิดความเคยชิน ฝึกให้เด็กเขียนตัวเลขได้คล่องขึ้น และทำ...