ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percentage,percent)
ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนของร้อย ตัวอย่าง หนึ่งเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1/100 1% = 1/100 = 0.01 ตัวอย่าง สิบเปอร์เซ็น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10/100 10% = 10/100 = 0.1 ตัวอย่าง ห้าสิบเ...
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
บทนี้เรามาดูสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์กันครับ สัญลักษณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ n จำนวนบวก -n จำนวนลบ + เครื่องหมายบวก - เครื่องหมายลบ × หรือ * เครื่องหมายคูณ ÷ เครื่องหมายหาร ± จำนวนบวกหรือจำนวน...
จํานวนพาลินโดรม(Palindrome Numbers)
พาลินโดรม(palindrome) คาหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไป หน้า หรือจากขวาไปซ้าย แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก กนก ยาย นาน บวบ DAD MOM EYE เรียกว่าพาลินโดรม คาว่าพาลินโดรมเป็นภาษากรีก แปลว่าวิ่งกลับไปที่เดิมอีก...
ข้อสันนิษฐานของโกลด์บาค(Goldbach conjecture)
การสันนิษฐานคืออะไร ถ้าถามนักคณิตศาสตร์ว่าข้อสันนิษฐานคืออะไร นักคณิตศาสตร์อาจจะตอบได้ว่า ข้อสันนิษฐาน คือข้อความที่คาดเดาที่ดูเหมือนว่ามีความสมเหตุสมผล แต่ความถูกต้องนั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ข้อความที่ส...
ขั้นตอนการทำโจทย์ ผู้ร้ายจับโจร
ในบทความนี้ผมจะกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการทำโจทย์คณิตศาสตร์กันครับ ซึ่งโจทย์คณิตศาสตร์นี้เป็นโจทย์คณิตศาสตร์ที่ชื่อว่า ผู้ร้ายจับโจร โจทย์มีอยู่ว่า มีโจรคนหนึ่งไปปล้นบ้านเศรษฐี แล้วก็ได้เงินมา 3,540,000 บาท จากนั้นเศรษฐีจึงอ...
เทคนิคคิดเลขเร็ว การบวกด้วยเลข 9
ในบทนี้เรามาดูวิธีคิดเลขเร็ว โดยการบวกเลขด้วยเลข 9 กันครับ ซึ่งวิธีการนี้ก็มีประโยชน์พอสมควร เพราะการบวกเลขเราได้เจอกันบ่อย ๆ ตัวอย่างการบวกเลขโดยเลข 9 2 + 9 = 11 3 + 9 = 12 4 + 9 = 13 5 + 9 = 14...
ดาวน์โหลด mp3 เสียงท่องแม่สูตรคูณจาก google
สำหรับเด็ก ๆ การท่องแม่สูตรคูณนั้น ถือว่าเป็นการท่องจำอีกแบบหนึ่งที่นิยมกัน เพราะการท่องจำแม่สูตรคูณนั้น ทำให้เด็กสามารถคิดเลขได้ดี สามารถคิดเลขได้เร็ว ดังนั้นเราจึงได้จัดทำเพื่อให้สามารถ ดาวน์โหลด mp3 เสียงท่องแม่สูตรคูณ ไว้ฝึกหัดสำหรับเด็ก ๆ...
แบบฝึกหัดนับจำนวนตามรูปภาพ
แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอนุบาล ที่เอาไว้สำหรับนับจำนวนรูปภาพ แล้วเขียนออกมาเป็นตัวเลข แบบฝึกหัดนี้ เป็นแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก ที่จะช่วยสำหรับการฝึกเขียนตัวเลขต่าง ๆ และฝึกการนับไปในตัว เพราะแบบฝึกหัดออกแบบมาเพื่อฝึกการน...
แบบฝึกหัดช่วยเขียน 1-10 และ 1-100
แบบฝึกหัดสำหรับเด็ก เอาไว้สำหรับให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข ตั้งแต่ 1-10 และ 1-100 แบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัด ที่มีการฝึกให้เด็กฝึกเขียนตัวเลข ซึ่งจะเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1-10 และตัวเลข 1-100 เพื่อให้เด็กเกิดความเคยชิน ฝึกให้เด็กเขี...


เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample